Nederlands  English  German  
Print 

Oprichting :

De wens van Hartman Tuinmeubelen om haar complete logistiek voor de Benelux en Duitsland in één hand te leggen, was aanleiding voor de oprichting van VHB in 2000. Door de totale planning van het transport te verzorgen, kon VHB aanzienlijke verbeteringen bereiken in de leverbetrouwbaarheid van Hartman naar haar afnemers en werd de efficiency in het transport aanmerkelijk verbeterd. VHB was in staat om Hartman een vervoersgarantie te bieden met strikte condities ten aanzien van levertijden en kwaliteit. In ruil hiervoor was Hartman bereid het totale vervoerspakket uit te besteden aan VHB.

Wie is VHB logistics BV :

VHB Logistics is het samenwerkingsverband tussen Haarman Transport, HST uit Enschede en Bolk Transport uit Almelo. Door het aanbod van transportdiensten dat door VHB kan worden aangeboden kunnen nu alle goederen van 1 tot 100.000 kg worden getransporteerd tot in alle uithoeken van Europa inclusief aanbieden van loodsruimte, warehousing etc.

Van de participerende partners in VHB richt Haarman Transport is actief in pallet- en distributievervoer en logistiek in Nederland en Duitsland, HST kent drie werkmaatschappijen op het gebied van pakketdiensten, stukgoedvervoer, Value-Added Logistics en vervoer op Scandinavië en Bolk Transport participeert met name met haar huifdivisie in VHB. De andere specialismen van Bolk; containervervoer, exceptioneel vervoer en distributievervoer kunnen overigens ook binnen VHB worden aangeboden. De vervoersbedrijven in VHB blijven overigens geheel zelfstandige ondernemingen; in de samenwerking worden vooral de opdrachtgevers bediend die voor de afzonderlijke partijen een te omvangrijke of te complexe vervoersbehoefte hebben.

De gezamenlijke capaciteit van de drie partners in VHB logistics omvat 260 transporteenheden en 350 medewerkers. De totale omzet van de partners bedraagt ?50 miljoen. Met het samenwerkingsverband tussen deze vier grote Twentse vervoersbedrijven wordt invulling gegeven aan het advies dat enige tijd geleden vanuit de Rijksoverheid werd gegeven om door bundeling en afstemming van vervoersstromen de beladingsgraad en de efficiency in het transport te vergroten.

Specialisme :

VHB verzorgt in opdracht van grote verladers de complete planning en organisatie van het transport, incl. warehousing waarbij de aandeelhouders garant staan voor voldoende vervoerscapaciteit. Door uitbesteding van de totale planning kan de opdrachtgever zich richten op de eigen kernactiviteit terwijl in de vervoersovereenkomst tussen VHB en de opdrachtgever alle gewenste kwaliteits- en levertijdcriteria worden vastgelegd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

VHB Logistics BV  Frank Heitkamp tel. 053-4308391
Haarman Transport   Gerard ter Brugge tel. 053-4800048
Bolk Transport André Pluimers tel. 0546-480480
HST Groep Gerard ter Brugge tel. 053-4800048